Yurdumyzyn niresinden siz?
Siz nireden?
Всего ответов: 10543

Реклама
Популярные музыкы 10
»  Perhat Atayew ft Repa- Hany gel
Загрузки: 34049
»  Azat Donmez - Habar yok (ft. Yagshy Goshunow)
Загрузки: 30555
»  Azat Donmez ft S.Beater- Bol yanymda
Загрузки: 30125
»  M.Beater ft Dortguly Suvlyyev- Show
Загрузки: 26859
»  Merdan Alty ft Repa- Soygi yolllary
Загрузки: 25856
»  Meylis TM- Yekejamsin
Загрузки: 25431
»  Azat ft Kuvvat Donmez & S.Beater- Gijeler (Music SerdarHan)
Загрузки: 22967
»  Azat Donmez- Yarashar
Загрузки: 21957
»  Azat Donmez- Goyberme meni (Official Clip/MP3)
Загрузки: 21373
»  Azat Donmez- Ikimiz bile (SUPER
Загрузки: 21326
Новости
Reklama
Reklama u.n bosh yer.

Реклама

______
Профил
Гость


Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите в свой аккаунт.
Логин:
Пароль:
Реклама
Реклама
Reklama
Reklama u.n bosh yer.
Reklama
Связь с нами
Мы...
info@saylanan.com
На сайте
Всего на сайте: 40
Гостей: 39
Пользователей: 1
Подробно
Онлайн


Сегодня был на сайте:
BestMusic, yagmyr12233, Jeyka, riko, ezka, Liluunacooft, NaidaHoalse, likevk_vuta, BrandonShoug, rahat_01, Krolurgek, IsaacThums, GeorgeGlype, AOpepugs
Календарь
«  Июнь 2015  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930


Adam Söwdasyndan Habardar Bolmak Zerurdyr!
Goruldi: 560 | Goshdy: Admin | Bolumi: Tazelikler

Adam söwdasy dünýäde adamzada garşy jenaýat hasap edilýär. Ol agirt uly pul aýlanyşygy bilen guramaçylykly jenaýat bolup, dünýäniň köp ýurtlarynda duş gelýär. Ol esasan hem, ýurtlarda arzan işçi güýjüne bolan islegiň döremegi netijesinde ýüze çykýar. Adam söwdasy zorluk bilen jynsy gatnaşyklaryň, mejbury zähmetiň, gulçulygyň ýa-da bendiligiň pidasy bolmak bilen gutarýar.

Adam söwdasynyň PIDASY nädip bolýarlar?

Daşary ýurtlarda işlemek barada edilýän diýseň özüňe çekiji tekliplere aldawa düşenler, ýagny

1) Olar size: "Hünäriňiz bolmagy hökman däl. Size ýanyňyz bilen pul almagam gerek däl, biz hemme zady özümiz gurarys, diňe biziň bilen gitseňiz bolýar".

2) Olar size ýeňiljek iş üçin artykmajy bilen hak alarsyňyz diýip aýdýarlar.

3) Olar siziň ähli ýol harajatlaryňyzy we ýaşaýyş çykdajylaryňyzy tölemegi wada berýärler;

4) Olar: "Puly soň gaýtaryp berersiň. Saňa bütin ömrüň geljegi garaşýar" diýýärler.

Daşary ýurtda iş gözläňizde nädip özüňizi HOWPDAN GORAMALY?

Daşary ýurtlarda işlemek barada edilýän diýseň özüňe çekiji tekliplerden ägä boluň.

Size zerur iş gerekmi? Siz başga ýurda göçmegi meýilleşdirýäňizmi? Eger şeýle bolsa – öz hak-hukuklaryňyzy biliň we bu barada soraşdyryň.

Daşary ýurtda iş teklip edýän agentlikleriň resminamalarynyň we rugsatnamalarynyň hakykydygyny hemişe barlamagy unutmaň. Şol agentlikleriň iş teklip etmäge hukuklary barmy? Doly öwreniň.

Iş ýeriňizde ýa-da bolýan ýeriňizde hiç kime hiç bir sebäp bilen öz pasportyňyzy bermäň!

Özüňiziň boljak ýeriňiziň anyk salgysyny maşgala agzalaryňyza, garyndaşlaryňyza ýa-da dostlaryňyza berip gidiň!


Eger kimdir birini gul hökmünde mejbury işleýändir diýip pikir etseňiz, dessine degişli hukuk goraýjy edaralaryna ýa-da ygtyýarly guramalara habar bermelidigiňizi UNUTMAŇ!

Türkmenistanyň Döwlet Migrasiýa Gullugy
Всего комментариев
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]